Εγγραφή σε ένα webinar

Παρακαλούμε αναζητήστε ένα webinar

The webinar is based on KNX Virtual, we therefore recommend to have a look at it prior to the webinar.
- more information can be found here: https://support.knx.org/hc/en-us/sections/360000827779-KNX-Virtual
- especially the videos on this page might be interesting to you: https://support.knx.org/hc/en-us/articles/360002413240-What-is-KNX-Virtual-
- KNX Virtual can be found here: https://my.knx.org/shop/product?product_type_category=software&product_type=knx-virtual


The presented scenes will include:
- switching and/or dimming control (value) and/or blinds control (position) and/or temperature set point (RTC)
- scene number
- scene 'activation' vs. scene 'learning'

During this webinar the following aspects/features will be explained too:
- KNX devices: programming mode & reset via ETS
- ETS group monitor

Προορίζεται για : Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
27/08/2019 14:00 27/08/2019 15:00
Εγγραφείτε τώρα

KNX中国介绍.
市场产品介绍.
产品设计.
工具和认证服务

Προορίζεται για : Προγραμματιστές , Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
09/09/2019 10:00 09/09/2019 11:00
Εγγραφείτε τώρα

Webinar delivered by Mr. Philippe Magneron, Connected Buildings standardization manager at Hager Controls SAS. This Webinar addresses the development of KNX RF Multi devices and its communication advantages over single frequency devices.

Προορίζεται για : Προγραμματιστές , Μέλη
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
12/09/2019 11:00 12/09/2019 12:00
Εγγραφείτε τώρα

It is a fact that many of the strategies proposed to achieve the LEED green building certification can be performed by KNX technology. This webinar focuses in the official training "LEED 201: core concepts & strategies", offering solutions based on a standard of technology for home and building control (KNX). Following the philosophy of KNX, the solutions are vendor independent.

If you are a KNX Partner or a LEED professional, this webinar will give you a good overview of how to tackle a green building project from a technology perspective.

Agenda
- Current situation
- Market, legislation and trends
- Green Building Certifications
- Tenders and large projects
- KNX Solutions for LEED strategies

Προορίζεται για : Μέλη , Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
17/09/2019 13:00 17/09/2019 14:00
Εγγραφείτε τώρα

This Webinar offers an overview about the ETS Inside for KNX Members: basic technology information and business opportunities.

Προορίζεται για : Μέλη
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
22/10/2019 13:00 22/10/2019 14:00
Εγγραφείτε τώρα