Εγγραφή σε ένα webinar

Παρακαλούμε αναζητήστε ένα webinar

Are you thinking of KNX as an option for your next development? This Webinar will offer you information about KNX Development from the business point of view, including related costs and information about the KNX ecosystem. KNX is a future proof investment, and this Webinar will show you why.

Προορίζεται για : Όλα
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
02/06/2020 09:00 02/06/2020 09:30
Εγγραφείτε τώρα

Have you already seen how many interesting functions can be realized as "case studies" on your own, thanks to the power of KNX Virtual? If you would like to know more join us in this webinars series.

Προορίζεται για : Όλα
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
02/06/2020 10:00 02/06/2020 10:30
Εγγραφείτε τώρα

Have you already seen how many interesting functions can be realized as "case studies" on your own, thanks to the power of KNX Virtual? If you would like to know more join us in this webinars series.

Προορίζεται για : Όλα
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
09/06/2020 10:00 09/06/2020 10:30
Εγγραφείτε τώρα

You have decided to develop a KNX device... but where to start? Do you need to develop everything from scratch? How is the certification process involved in the development? Any tooling required? Join this Webinar to get started!

Προορίζεται για : Όλα
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
16/06/2020 09:00 16/06/2020 09:30
Εγγραφείτε τώρα

Smart linking in ETS5 – Link KNX devices in a KNX project quickly with few steps. Preparation of the project for the IoT world.

This webinar will guide you through:
- Function & ETS fundamentals
- Creating functions and channels in a project

Προορίζεται για : Μέλη , Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
23/06/2020 10:00 23/06/2020 10:30
Εγγραφείτε τώρα