Shop ETS Apps

Sortera efter
Filter By

Utvecklarens websida
http://estr.panasonic.com

Versionsinfo
1.1.0.0

Tillgänglig för
ETS5

Utvecklarens websida
http://www.intesis.com

Versionsinfo
1.0.1.0

Tillgänglig för
ETS5

Utvecklarens websida
http://www.abb.com/knx

Versionsinfo
1.0

Tillgänglig för
ETS5

Utvecklarens websida
http://www.griesser.ch

Versionsinfo
1.8.9.5

Tillgänglig för
ETS5

Griesser GPA (Griesser Protocol Analyzer) appen kan avkoda, spela in och spara KNX busstelegram av typen 6-byte Griesser objekt. GPA app fungerar som ett komplement till buss- eller gruppövervakaren som är integrerad i ETS. Griesser GPA appen måste startas separat från buss- eller gruppövervakaren och registrerar samtidigt alla KNX telegram. När detta sker, visas Griesser-objekten telegram i avkodad form. GPA app erbjuder samma funktioner som buss- och gruppövervakning, förutom att den tolkar det proprietära Griesser 6-byteobjektet och avkodar sektorerna, prioritet och kommandon.

Utvecklarens websida
http://www.griesser.ch

Versionsinfo
1.1.0

Tillgänglig för
ETS5