Shop ETS Apps

Sortera efter
Filter By

domovea secured proxy app hjälper dig att etablera en säker proxy KNX/IP-tunnel för att säkert ansluta till en fjärr KNX-installation i ETS

Utvecklarens websida
http://www.hager.com

Versionsinfo
1.1.1.0

Tillgänglig för
ETS5

Utvecklarens websida
http://www.knx.org

Versionsinfo
1.0.16

Tillgänglig för
ETS5

DCA för drifttagning av MDT DaliControl Gateway DALI16.
Denna DCA kan användas för att friftsätta och konfigurera DALI-enheterna. DALI-abonnenter kan tilldelas olika grupper och scener och tidskontroller kan implementeras.
För mer information: http://www.mdt.de

Utvecklarens websida
http://www.mdt.de

Versionsinfo
2.1.2.0

Tillgänglig för
ETS5

Utvecklarens websida
https://www.ipas-products.com/

Versionsinfo
1.1.0.0

Tillgänglig för
ETS5

Utvecklarens websida
https://www.ipas-products.com/

Versionsinfo
1.1.2.0

Tillgänglig för
ETS5