Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Filter By

This app synchronizes the KNX-Gate 3 projects of the Insta KNX Gateway RS232/485-IP with an ETS Project.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.insta.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.0.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Area of application:

Devices can be maintained comfortably using the Insta ETS Service App. It is possible to download new firmware to existing devices. In addition, older firmware versions can also be transferred to existing devices (e.g. in the case of a device exchange).

The programming interface of the ETS is used for a firmware programming operation. All KNX media are supported here (TP, IP, RF).

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.insta.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.1.1231

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.ipas-products.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.0.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.ipas-products.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.0.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Εφαρμογή Διαμόρφωσης Συσκευής (DCA) για IPAS DALIControl gc16 (1 ή 2 κανάλια)
Αριθμός Παραγγελίας 4101-145-11, 4101-145-21
Εφαρμογή DaliControl gc16-01-0110, DaliControl gc16-2-01-0110

Έλεγχος χρωματιστού φωτισμού συμπεριλαμβανομένης συσκευή τύπου 8 ECG:
Χρώμα θερμοκρασίας (DT-8 Sub-Type TC)
XY χρώμα (DT-8 Sub-Type XY)
RGB (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
HSV (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
RGBW (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
HSVW (DT-8 Sub-Type RGBWAF)

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.ipas-products.com

Πληροφορίες έκδοσης
2.1.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5