Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Filter By

Area of application:

Devices can be maintained comfortably using the Jung ETS Service App. It is possible to download new firmware to existing devices. In addition, older firmware versions can also be transferred to existing devices (e.g. in the case of a device exchange).

The programming interface of the ETS is used for a firmware programming operation. All KNX media are supported here (TP, IP, RF).

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.jung.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.1.1231

Διαθέσιμο για
ETS5

The ETS app JUNG IPS-Remote enables the remote maintenance of KNX installations via the Internet after local approval by the customer.
The connection is established by the JUNG KNX IP Secure interfaces. The remote maintenance works independent of the type of internet connection and doesn´t require any configuration of the local network environment.
After release via a communication object, the IP interface establishes a connection to the Remote Access Server (RAS). The ETS app JUNG IPS-Remote also connects to this server and sets up the corresponding connection.
To establish an encrypted connection between the ETS and the remote IP interface, the new IPS-Remote connection must be used.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.jung.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.11

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.jung.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.41

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.jung.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.104.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Με την εφαρμογή terminal-App μπορείτε να εισάγετε έργα KNX από το terminal, το γενικό online διαμορφωτή.
Επιπλέον των ειδικών προδιαγραφών που απαιτούνται από το terminal, μπορείτε να εισάγετε πατώματα, δωμάτια και Διευθύνσεις Ομάδων κατευθείαν στο έργο σας στο ETS.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.alexander-buerkle.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.0.1

Διαθέσιμο για
ETS4
ETS5