01/08/2015

Το ETS4 δεν είναι διαθέσιμο στα Windows 10.

  • Το αρχείο εγκατάστασης του ETS4 δεν υποστηρίζεται στα Windows 10. Το ETS4 χρησιμοιποιεί ένα στοιχείο του SQL 2008 server από τη Microsoft, η οποία έχει σταματήσει την υποστήριξη του SQL Server 2008 στα Windows 10, δείτε το σύνδεσμο
  • Με βάση το παραπάνω, δε μπορούμε να υποστηρίξουμε το ETS4 όταν αναβαθμίζετε από Windows 7/8.1 σε Windows 10 και δε μπορούμε να δώσουμε υποστήριξη για ETS4 Windows 10.